Bericht:

19:11 04-02-2020
Remonstranten Twente
Lezing: 'Het mensbeeld in de Tora'
Datum: zaterdag 15 februari 2020
Tijd: 10.30 - 12.00 uur
Spreker: Peter van 't Riet
Toegang: Leden, vrienden: €5,- Anderen: €10,-
Plaats: Remonstrantse kerk Woltersweg 11 Hengelo

Over het godsbeeld van de Tora zijn dikke boeken vol geschreven,
maar volgens Peter van 't Riet is God vanzelfsprekend
in de Tora, en vormt de mens het werkelijke probleem.
Vandaar de vraag naar het mensbeeld van de Tora. En die
vraag is alleen te beantwoorden door de Tora te lezen in
het licht van de oude rabbijnse traditie, die qua taal en
gedachtegoed het meest met de Tora verwant is.
Dan ook komen verrassend moderne gezichtspunten naar
voren. Verantwoordelijkheid voor de wereld, de kwaliteit
van het leven, levenslang leren, een rechtvaardige samenleving,
relatieherstel na conflicten: het zijn begrippen die
nog altijd een belangrijke rol spelen in de samenleving van
vandaag. De mens, die volgens de Tora de partner van
God is in het scheppingsproces, heeft naast zijn eigen
menselijke ervaring ook het klankbord van de Tora nodig
om zijn weg in deze wereld te kunnen vinden.

Peter van 't Riet (1948) studeerde wiskunde
en psychologie aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam. Hij werkte
onder meer als organisatieadviseur,
dienstdirecteur en lector ICT bij de Hogeschool
Windesheim in Zwolle. Hij
schreef een boek: Het mensbeeld van
de Tora. Een bijdrage tot het normen en
waardendebat (2014), Folianti, Zwolle
20:09 05-01-2020
Remonstranten Twente
Helden uit de bijbel
Het nieuwe jaarthema van de Remonstranten is “Helden uit de bijbel”. Daarom organiseert de remonstrantse gemeente Twente twee “eten en praten met” bijeenkomsten over dit thema. In de pauzes van de bijeenkomsten is er een aangeklede broodmaaltijd waarvoor zoveel mogelijk biologische producten gebruikt zullen worden.
Woensdag 15 januari 17.00-19.30 Leiding: Kirsten Slettenaar en Iris Kraak Bijdrage: €5,00 Ivm broodmaaltijd. Plaats: Remonstrantse kerk Woltersweg 11 Hengelo. Opgave voor dinsdag 14 januari bij info@iriskraak.nl
Deze eerste avond gaat over de held Mozes. Wie kent niet de verhalen van het biezen mandje en de uittocht uit Egypte? Maar heeft het verhaal ook iets over onszelf te vertellen? De schrijver Eugen Drewermann legt in zijn boek “Een eigen weg” verbanden tussen het verhaal en de ontwikkeling van ons, als mens. Zo haalt hij het voorbeeld aan van het volk Israël dat aan de rand van de Rietzee komt. Voor hen het water, achter hen de troepen van de Egyptenaren, een onmogelijke situatie. Hoe herkenbaar kan dat zijn. Vast zitten tussen het oude en het nieuwe. De oude situatie past niet meer, maar het nieuwe is onbekend en voelt onveilig en bedreigend. En toch moet je door, het nieuwe in. Durf je daarbij op hulp te vertrouwen? Aan de hand van verschillende werkvormen gaan we op zoek naar meerdere parallellen.

Woensdag 29 januari 17.00-19.30 Leiding: Kirsten Slettenaar en Iris Kraak Bijdrage €5,00 Ivm broodmaaltijd. Opgave voor dinsdag 28 januari bij info@iriskraak.nl
Deze tweede avond gaat over onze eigen helden uit de Bijbel. Welke bijbelfiguren inspireren ons? Of zijn een voorbeeld voor ons? Ook hier gaan we samen dieper op in.
10:09 23-12-2019
remonstranten twente
Concert barokensemble ‘IL Presente’

Ivette van Laar, sopraan
Inja Botden, barokcello
Pauline Schenck, klavecimbel en kistorgel

Deze barokspecialisten hebben hun sporen verdiend met optredens in binnen- en buitenland. Het Italiaanse woord ‘il presente’ heeft twee betekenissen: ‘het heden’ en ‘het geschenk’. Muziek is voor de musici een van de dingen die het leven de moeite waard maakt en zij willen dit geschenk graag met u delen. Zij vertolken hedendaagse gevoelens met oude muziek.

Datum: zondag 29 december 2019
Tijd: 14.00 – 15.30 uur
Plaats: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11 Hengelo
Toegang: vrije gift

Programma:
Il Presente is op zoek gegaan naar de mooiste 17e eeuwse melodieën, sommige bekend, andere (nog ) niet. Allemaal vertolken ze een deel van de gevoelens rond kerst: mooie, moeilijke, vrolijke, innige en uitbundige. Sopraan Ivette van Laar ráákt met haar spontane voordracht. En de gespecialiseerde barokmusici bespelen verschillende instrumenten: naast barokcello hoort u cello piccolo, en naast klavecimbel ook kistorgel.
Een kleurrijk kerstprogramma met een mooie intieme sfeer.
19:35 21-11-2019
Remonstranten Twente
Projectkoor voor kerstavond
Herken jij dat: juist voor kerst is er zoveel prachtige muziek, het is heerlijk om lekker een paar kerstliederen mee te zingen.
Maar dan niet het overbekende Stille Nacht. Liever mooie kerstmuziek die ook een beetje verrassend is. Met als het kan ook een betekenisvolle tekst.
In vier repetities worden in de remonstrantse kerk (Woltersweg 11 Hengelo) enkele kerstliederen ingestudeerd die hieraan voldoen.
Ze worden uitgevoerd op kerstavond, omlijst door een verhaal dat verdieping geeft aan kerst en door samenzang.
Je kunt je opgeven via info@iriskraak.nl, waarna je de benodigde muziek ontvangt. Zangervaring is niet nodig, plezier in zingen is voldoende.
De repetities zijn op 29 november, 8, 15, 22 december. Elke repetitie begint om half acht. Dirigent is Kirsten Slettenaar.
Van harte welkom!
 
Ad
19:32 21-11-2019
Remonstranten Twente
Lezing Vrijheid

Het onderwerp vrijheid licht Cor Langen toe aan de hand van een fragment van de film ‘Night train to Lisbon’ (2013). Wij denken na over de betekenis van het begrip vrijheid. In hoeverre zijn wij in staat zelf keuzes te maken? Cor Langen is filosoof en ex-hogeschool docent.

Datum: zaterdag 30 november 2019
Tijd: 10.30 – 12.00 uur
Plaats: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11 Hengelo
Toegang: Vrienden, leden €5,-; anderen €10,-
11:32 21-10-2019
Remonstranten Twente
Lezing: Verantwoordelijkheid en techniek
Zaterdag 26 oktober
Tijd :10.30 - 12.00 uur
Spreker: Steven Dorrestijn
Entree:€ 5,- vrienden, leden; € 10,- anderen
Plaats : Remonstrantse kerk, Woltersweg 11 Hengelo
Na een in leiding over zijn perspectief op verantwoordelijkheid gaat hij met ons in gesprek over actuele ontwikkelingen van de technologie zoals de inzet van drones. Steven Dorrestijn is lector techniek en filosofie aan de SaxionHogeschool. Als onderzoeker richt hij zich op de impact en ethiek van techniek. Hij is gespecialiseerd in het werk van de Franse filosoof Michel Foucault.
23:30 22-09-2019
Remonstranten Twente
Piano concert als afsluiting feestmaand 400 jaar Remonstranten
Datum: vrijdag 27 september
Tijd: 19.30 uur
Toegang: € 5,-
Plaats: Remonstrantse kerk ,Woltersweg 11 Hengelo
Pianoconcert Bulgaarse concertpianist Ivo Boytchev
Programma: Het Italiaans concert van Bach, De twee legendes van Liszt en De 24 preludes van Chopin.
09:22 07-09-2019
marcel roelofs
Zit er nog rek in?
Rekkelijk en precies toen en straks. Vertelvoorstelling door Marijke
Broekhuijsen ter gelegenheid van de 400 jaar Remonstranten. Centraal staat
Arminius, de geestelijke vader van de Remonstranten. Het is een voorstelling die door het hele land reist.
Woensdag 11 september 14.00
Toegang: gratis
remonstrantse kerk Woltersweg 11 Hengelo
17:23 22-07-2019
marcel roelofs
Zomerontmoeting remonstrantse kerk Poëzie: ‘van lezen naar schrijven’
Begeleiding: Miriam Janssen
Woensdag 14 augustus, 10.30 - 12.00
Remonstrantse kerk, Woltersweg 11, Hengelo
Toegang: gratis
Miriam Janssen – psychologe, docent en schrijfster – is geen onbekende. Zij verzorgde in het verleden schrijfcursussen die goed zijn ontvangen. Deze bijeenkomst draagt zij pakkende poëzie voor, maar het is niet uitgesloten dat u zelf ook een paar mooie verzen gaat schrijven.
In 2004 heeft zij haar baan in het onderwijs opgezegd om volledig vrij te zijn voor haar werk als schrijfdocent in De Talentuin, haar eigen bedrijf. Zij verzorgt trainingen in zakelijk en literair schrijven, aan mensen van 8 – 88 jaar, op scholen, volksuniversiteiten, in kloosters en op andere inspirerende locaties
16:15 12-07-2019
marcel roelofs
Zomerontmoeting remonstrantse kerk: Zingen met hart en ziel
Begeleiding: Jorien Schepers
Woensdag 17 juli, 10.30 - 12.00
Remonstrantse kerk, Woltersweg 11, Hengelo
Toegang: gratis
Samen zingen we eenvoudige liederen uit alle windstreken en mantra’s uit diverse religieuze en spirituele richtingen. In verschillende talen, a capella, of met pianobegeleiding. Centraal staat de soms betoverende herhaling. Een deel van de liederen is ingetogen, andere zijn uitbundig en vreugdevol. In het zingen en in de stiltemomenten tussen de liederen kunnen we ons verbinden met onszelf, elkaar, en de wereld om ons heen. Zangervaring is niet nodig. Zoals een Zimbabwaans spreekwoord zo mooi zegt: “Als je kunt spreken, kun je zingen".
13:46 16-05-2019
Marcel Roelofs
400 jaar remonstranten – wie zijn dat eigenlijk?

“Van remonstranten heb ik nog nooit gehoord…”
U ook niet? Niet verwonderlijk, want de remonstranten vormen een vrij kleine kerk. Zo’n 5000 mensen in heel Nederland hebben zich daarbij aangesloten. Verschillende mensen zijn lid van een eigen kerk en daarnaast ‘vriend’ van de remonstranten. De remonstranten vieren dit jaar hun 400 jarig bestaan.
Hoe klein ook, blijkbaar is er iets wat aanspreekt bij deze kerk. Wat dat is, wordt verteld in drie bijeenkomsten waar iedereen die geïnteresseerd is, welkom is. In elk geval zal dan gesproken worden over de uitgangswaarden: vrijheid en verdraagzaamheid. Dat wil zeggen dat er een grote mate van verscheidenheid is in de manier waarop remonstranten denken, in wat zij wel of niet geloven en in wat zij als zingevend ervaren.

Meer weten over de remonstranten, die dit jaar 400 jaar bestaan?
Kom dan naar de bijeenkomsten op dinsdagmiddagen 21 mei, 4 en 18 juni, van 14.00 – 16.00 uur in de Remonstrantse kerk, Woltersweg 11 Hengelo. Opgave via iriskraak@info.nl
12:55 07-04-2019
Marianne Siers
Op zondag 14 april 2019 zal een uitvoering van Jezus Christ Superstar plaatsvinden in de Mariakerk in Oldenzaal. Aanvang is om 19.30 uur. Het koor Triple-One uit Oldenzaal zal samen met solisten en leden van het koor Insperation uit Boekelo deze rock-opera ten gehore brengen. De personage van Jezus zal door Rutger de Vries worden vertolkt. De entree is gratis maar wij zouden het fijn vinden als er een vrije gift wordt gegeven.
19:59 19-03-2019
Remonstranten Twente
Kunstmatige intelligentie
Tijd: 10.30 – 12.00 uur
Plaats: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11 Hengelo
Toegang: Leden €5,- ; niet-leden €10,-
Opgave: info@iriskraak.nl

De mensheid staat aan de vooravond van een nieuwe revolutie. Kunstmatige intelligentie zal een steeds grotere rol gaan spelen in ons leven. Slimme algoritmes detecteren kanker, verslaan werelds beste Go spelers en beïnvloeden via sociale media het wereldbeeld van miljoenen mensen. Geeft deze revolutie reden tot zorg of zal deze nieuwe technologie de mensheid naar een glansrijke toekomst leiden?
Experts voorspelden in de jaren zestig al dat twintig jaar later machines alles zouden kunnen waartoe mensen in staat zijn. Die voorspellingen kwamen niet uit. Ontwikkelingen zoals het internet, snellere computers en big data hebben echter voor grote doorbraken in onderzoek naar kunstmatige intelligentie gezorgd. Experts voorspellen wederom dat AI de mens gaat evenaren, gaat het deze keer anders zijn? Kan een machine zelfbewust zijn of emoties voelen? Zijn mensen vervangbaar en hoe moet onze samenleving hier mee omgaan?
Tijdens deze lezing over AI zal Tijmen Elferink (Master student Artificial Intelligence uit Utrecht) toelichting geven over de huidige stand van zaken. Hierbij zal het accent komen te liggen bij toepassingen van de Kunstmatige Intelligentie in de zorg. Samen met het publiek zal hij genoemde vragen over positieve en negatieve maatschappelijke effecten onderzoeken.
20:15 15-01-2019
Remonstranten Twente
Eten en praten over eigen geloofsbeleving

Tijdens een drietal bijeenkomsten staat onze eigen geloofsbeleving centraal. Na een inleiding praten we daarover in kleine groepjes met elkaar.
Tijdens de pauzes is er een eenvoudige maaltijd.

Bijeenkomst 1 Godsbeelden.
Begeleiding: Kirsten Slettenaar, Iris Kraak
Datum: Woensdag 30 januari 2019
Tijd: 17.00-19.00
Plaats: Remonstrantse kerk, Woltersweg 1 Hengelo
Toegang: €5.00 als bijdrage voor de maaltijd.
Opgave: ivm boodschappen voor de maaltijd: uiterlijk een dag van tevoren bij info@iriskraak.nl

Na een inleiding over godsbeelden aan de hand van iconen, praten we in kleine groepjes met elkaar over onze eigen Godsbeelden. Vragen die aan de orde kunnen komen: Wat is ons eigen Godsbeeld, is dat beeld in de loop van je leven veranderd? Haal je kracht en troost uit je Godsbeeld en hoe werkt dat dan? Hoe kan een icoon daarin een rol spelen (of een ander symbool)?

Bijeenkomst 2 Hiernamaals op woensdag 13 februari.
Bijeenkomst 3 Rituelen op woensdag 27 februari.
15:53 21-11-2018
Remonstranten Twente
Stilteavond in de Remonstrantse kerk

Passend bij de sfeer van advent is er op 12 december in de Remonstrantse kerk in Hengelo een stilteavond van drie kwartier à éen uur in de kerkzaal. Begin: 19.45 uur.

De stilte kan zo worden ervaren op een plaats die daarvoor bestemd is, waar wekelijks mensen stil worden ter bezinning of om tot rust te komen.
Waar ieder welkom is en na afloop ook weer zijn eigen weg gaat.
Er is geen specifiek doel maar kan het verrijkend zijn om samen met anderen stil te zijn rond het licht van een kaars, omlijst met enkele woorden ter inspiratie of met muziek’.
Opgeven is niet nodig.
Adres: Remonstrantse kerk. Woltersweg 11, Hengelo. Tel. 074-2918249.
Berichten: 1 t/m 15 van de 108.
Aantal pagina's: 8
[1] 2 3 4 5 6 7Ouder