Bericht:

11:32 21-10-2019
Remonstranten Twente
Lezing: Verantwoordelijkheid en techniek
Zaterdag 26 oktober
Tijd :10.30 - 12.00 uur
Spreker: Steven Dorrestijn
Entree:€ 5,- vrienden, leden; € 10,- anderen
Plaats : Remonstrantse kerk, Woltersweg 11 Hengelo
Na een in leiding over zijn perspectief op verantwoordelijkheid gaat hij met ons in gesprek over actuele ontwikkelingen van de technologie zoals de inzet van drones. Steven Dorrestijn is lector techniek en filosofie aan de SaxionHogeschool. Als onderzoeker richt hij zich op de impact en ethiek van techniek. Hij is gespecialiseerd in het werk van de Franse filosoof Michel Foucault.
23:30 22-09-2019
Remonstranten Twente
Piano concert als afsluiting feestmaand 400 jaar Remonstranten
Datum: vrijdag 27 september
Tijd: 19.30 uur
Toegang: € 5,-
Plaats: Remonstrantse kerk ,Woltersweg 11 Hengelo
Pianoconcert Bulgaarse concertpianist Ivo Boytchev
Programma: Het Italiaans concert van Bach, De twee legendes van Liszt en De 24 preludes van Chopin.
09:22 07-09-2019
marcel roelofs
Zit er nog rek in?
Rekkelijk en precies toen en straks. Vertelvoorstelling door Marijke
Broekhuijsen ter gelegenheid van de 400 jaar Remonstranten. Centraal staat
Arminius, de geestelijke vader van de Remonstranten. Het is een voorstelling die door het hele land reist.
Woensdag 11 september 14.00
Toegang: gratis
remonstrantse kerk Woltersweg 11 Hengelo
17:23 22-07-2019
marcel roelofs
Zomerontmoeting remonstrantse kerk Poëzie: ‘van lezen naar schrijven’
Begeleiding: Miriam Janssen
Woensdag 14 augustus, 10.30 - 12.00
Remonstrantse kerk, Woltersweg 11, Hengelo
Toegang: gratis
Miriam Janssen – psychologe, docent en schrijfster – is geen onbekende. Zij verzorgde in het verleden schrijfcursussen die goed zijn ontvangen. Deze bijeenkomst draagt zij pakkende poëzie voor, maar het is niet uitgesloten dat u zelf ook een paar mooie verzen gaat schrijven.
In 2004 heeft zij haar baan in het onderwijs opgezegd om volledig vrij te zijn voor haar werk als schrijfdocent in De Talentuin, haar eigen bedrijf. Zij verzorgt trainingen in zakelijk en literair schrijven, aan mensen van 8 – 88 jaar, op scholen, volksuniversiteiten, in kloosters en op andere inspirerende locaties
16:15 12-07-2019
marcel roelofs
Zomerontmoeting remonstrantse kerk: Zingen met hart en ziel
Begeleiding: Jorien Schepers
Woensdag 17 juli, 10.30 - 12.00
Remonstrantse kerk, Woltersweg 11, Hengelo
Toegang: gratis
Samen zingen we eenvoudige liederen uit alle windstreken en mantra’s uit diverse religieuze en spirituele richtingen. In verschillende talen, a capella, of met pianobegeleiding. Centraal staat de soms betoverende herhaling. Een deel van de liederen is ingetogen, andere zijn uitbundig en vreugdevol. In het zingen en in de stiltemomenten tussen de liederen kunnen we ons verbinden met onszelf, elkaar, en de wereld om ons heen. Zangervaring is niet nodig. Zoals een Zimbabwaans spreekwoord zo mooi zegt: “Als je kunt spreken, kun je zingen".
13:46 16-05-2019
Marcel Roelofs
400 jaar remonstranten – wie zijn dat eigenlijk?

“Van remonstranten heb ik nog nooit gehoord…”
U ook niet? Niet verwonderlijk, want de remonstranten vormen een vrij kleine kerk. Zo’n 5000 mensen in heel Nederland hebben zich daarbij aangesloten. Verschillende mensen zijn lid van een eigen kerk en daarnaast ‘vriend’ van de remonstranten. De remonstranten vieren dit jaar hun 400 jarig bestaan.
Hoe klein ook, blijkbaar is er iets wat aanspreekt bij deze kerk. Wat dat is, wordt verteld in drie bijeenkomsten waar iedereen die geïnteresseerd is, welkom is. In elk geval zal dan gesproken worden over de uitgangswaarden: vrijheid en verdraagzaamheid. Dat wil zeggen dat er een grote mate van verscheidenheid is in de manier waarop remonstranten denken, in wat zij wel of niet geloven en in wat zij als zingevend ervaren.

Meer weten over de remonstranten, die dit jaar 400 jaar bestaan?
Kom dan naar de bijeenkomsten op dinsdagmiddagen 21 mei, 4 en 18 juni, van 14.00 – 16.00 uur in de Remonstrantse kerk, Woltersweg 11 Hengelo. Opgave via iriskraak@info.nl
12:55 07-04-2019
Marianne Siers
Op zondag 14 april 2019 zal een uitvoering van Jezus Christ Superstar plaatsvinden in de Mariakerk in Oldenzaal. Aanvang is om 19.30 uur. Het koor Triple-One uit Oldenzaal zal samen met solisten en leden van het koor Insperation uit Boekelo deze rock-opera ten gehore brengen. De personage van Jezus zal door Rutger de Vries worden vertolkt. De entree is gratis maar wij zouden het fijn vinden als er een vrije gift wordt gegeven.
 
Ad
19:59 19-03-2019
Remonstranten Twente
Kunstmatige intelligentie
Tijd: 10.30 – 12.00 uur
Plaats: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11 Hengelo
Toegang: Leden €5,- ; niet-leden €10,-
Opgave: info@iriskraak.nl

De mensheid staat aan de vooravond van een nieuwe revolutie. Kunstmatige intelligentie zal een steeds grotere rol gaan spelen in ons leven. Slimme algoritmes detecteren kanker, verslaan werelds beste Go spelers en beïnvloeden via sociale media het wereldbeeld van miljoenen mensen. Geeft deze revolutie reden tot zorg of zal deze nieuwe technologie de mensheid naar een glansrijke toekomst leiden?
Experts voorspelden in de jaren zestig al dat twintig jaar later machines alles zouden kunnen waartoe mensen in staat zijn. Die voorspellingen kwamen niet uit. Ontwikkelingen zoals het internet, snellere computers en big data hebben echter voor grote doorbraken in onderzoek naar kunstmatige intelligentie gezorgd. Experts voorspellen wederom dat AI de mens gaat evenaren, gaat het deze keer anders zijn? Kan een machine zelfbewust zijn of emoties voelen? Zijn mensen vervangbaar en hoe moet onze samenleving hier mee omgaan?
Tijdens deze lezing over AI zal Tijmen Elferink (Master student Artificial Intelligence uit Utrecht) toelichting geven over de huidige stand van zaken. Hierbij zal het accent komen te liggen bij toepassingen van de Kunstmatige Intelligentie in de zorg. Samen met het publiek zal hij genoemde vragen over positieve en negatieve maatschappelijke effecten onderzoeken.
20:15 15-01-2019
Remonstranten Twente
Eten en praten over eigen geloofsbeleving

Tijdens een drietal bijeenkomsten staat onze eigen geloofsbeleving centraal. Na een inleiding praten we daarover in kleine groepjes met elkaar.
Tijdens de pauzes is er een eenvoudige maaltijd.

Bijeenkomst 1 Godsbeelden.
Begeleiding: Kirsten Slettenaar, Iris Kraak
Datum: Woensdag 30 januari 2019
Tijd: 17.00-19.00
Plaats: Remonstrantse kerk, Woltersweg 1 Hengelo
Toegang: €5.00 als bijdrage voor de maaltijd.
Opgave: ivm boodschappen voor de maaltijd: uiterlijk een dag van tevoren bij info@iriskraak.nl

Na een inleiding over godsbeelden aan de hand van iconen, praten we in kleine groepjes met elkaar over onze eigen Godsbeelden. Vragen die aan de orde kunnen komen: Wat is ons eigen Godsbeeld, is dat beeld in de loop van je leven veranderd? Haal je kracht en troost uit je Godsbeeld en hoe werkt dat dan? Hoe kan een icoon daarin een rol spelen (of een ander symbool)?

Bijeenkomst 2 Hiernamaals op woensdag 13 februari.
Bijeenkomst 3 Rituelen op woensdag 27 februari.
15:53 21-11-2018
Remonstranten Twente
Stilteavond in de Remonstrantse kerk

Passend bij de sfeer van advent is er op 12 december in de Remonstrantse kerk in Hengelo een stilteavond van drie kwartier à éen uur in de kerkzaal. Begin: 19.45 uur.

De stilte kan zo worden ervaren op een plaats die daarvoor bestemd is, waar wekelijks mensen stil worden ter bezinning of om tot rust te komen.
Waar ieder welkom is en na afloop ook weer zijn eigen weg gaat.
Er is geen specifiek doel maar kan het verrijkend zijn om samen met anderen stil te zijn rond het licht van een kaars, omlijst met enkele woorden ter inspiratie of met muziek’.
Opgeven is niet nodig.
Adres: Remonstrantse kerk. Woltersweg 11, Hengelo. Tel. 074-2918249.
15:51 21-11-2018
Remonstranten Twente
Zingen op kerstavond en daarvoor

Vorig jaar 24 december zong in de Remonstrantse Kerk in Hengelo in de kerstavonddienst met veel enthousiasme en plezier een voor die gelegenheid samengesteld koor. De kerstliederen waren vooral andere dan de geijkte (ouderwetse) liederen - zeer geschikt voor een dienst met een open sfeer en een ruimzinnige boodschap.
De goede ervaringen van vorig jaar smaken naar meer. Vandaar dat we ook dit jaar graag weer zo'n koor willen vormen, waaraan iedereen buiten en binnen de gemeente mee kan doen.
Er is geen leeftijdsgrens, integendeel. Het feit dat vorig jaar bij de sopranen een 9-jarige jongen naast een 80+-dame stond te zingen, was één van de hoogtepunten van het project.
Er is ook geen andere ingangseis: iedereen die het leuk vindt om een keer op projectbasis kerstliederen te zingen, is welkom - ook mensen van buiten Hengelo. De Remonstrantse Gemeente is er voor heel Twente.
Zangervaring is prettig maar beslist niet noodzakelijk.
Onze dominee met dirigentenervaring, Kirsten Slettenaar, dirigeert net als vorig jaar zelf het koor.
Op 7 december, 14 december en 23 december is er een repetitieavond in de kerk. Elke keer van 19.00 – 20.30 uur. Op kerstavond 24 december is er nog een doorzing-moment om 18.30 uur, voorafgaand aan de kerkdienst die om 19.30 uur begint.
Plaats: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11, Hengelo
Heb je zin om mee te zingen, geef je dan op bij Emmelou Douwes Dekker: emmeloudd@hotmail.com
Bij vragen kun je contact opnemen met Kirsten Slettenaar via xbirds@wxs.nl
15:13 17-09-2018
Remonstranten Twente
Contrastervaringen en kwetsbaarheid

N.B. Deze bijeenkomst is een week verschoven. Oorspronkelijk zou ze 29 september plaatsvinden.


Contrastervaringen zijn ontregelende ervaringen die de mens kwetsbaar maken, maar ze kunnen ook wat positiefs opleveren. Sigrid Coenradi, bespreekt deze ervaringen aan de hand van het nieuwe boek van Christa Anbeek 'Joseph en zijn broer' en het 25 september te verschijnen boek 'Spelen met grenzen'. Dit boek bevat bijdragen van (aankomende) remonstrantse predikanten. Coenradi, een van de redacteuren, geeft voorbeelden van contrastervaringen, vertelt wat ze met je doen en legt een verbinding met religie. Zij is predikante van Geloofsgemeenschap ‘Het Penninckshuis’ te Deventer (doopsgezind/remonstrant)

Datum: zaterdag 6 oktober 2018
Tijd: 10.30 – 12.00 uur
Plaats: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11, Hengelo
Entree: €5,- voor leden, €10,- voor niet-leden
15:00 21-08-2018
Remonstranten Twente
Lezingen en cursussen

Dit najaar bieden de remonstranten in Twente u in lezingen en cursussen de mogelijkheid te reflecteren op twee aspecten van het godsgeloof: het 'heilige' en de beleving.

--------
Annette van Dijk geeft een vervolg op haar in het voorjaar gegeven succesvolle cursus over Westerse Mystiek.
Per cursusmiddag wordt één begrip besproken en, aan de hand van teksten, bezien hoe dat een eigen betekenis krijgt in de verschillende periodes van mystiek. Zo kan de functie van mystieke teksten opnieuw worden ervaren en wordt duidelijk hoe mystiek ook in onze tijd zinvol en inspirerend kan zijn.
Er wordt gewerkt met een reader met alle teksten. Uitleg en theorie, teksten lezen en bespreken, worden afgewisseld met passende fragmenten muziek en gesprekken naar aanleiding van de teksten. Vier onderwerpen komen aan de orde: de opbouw van een visioen, liefde, fierheid en afgrond.

Annette van Dijk is neerlandica en theologe. Zij was tot 2014 docente aan het MBO en HBO, o.m. in Hengelo en omgeving.
Meer informatie over haar is hierte vinden.

Data: 13, 20 en 27 september en 11 oktober 2018
Tijd: 13.30 – 16.00 uur
Plaats: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11, Hengelo
Entree: eenmalig €5,- voor leden en €10,- voor niet-leden en de kosten van de reader (€5,-) en koffie/thee (€1,)
Vanwege de reader is vooraf opgave verplicht: iriskraak@gmail.com

-------------
Voorafgaand op de cursus over Perspectieven op het sacrale bespreekt Sigrid Coenradie Contrastervaringen en kwetsbaarheid. Zij doet dit aan de hand van de in september te verschijnen boeken 'Joseph en zijn broer' van Christa Anbeek en 'Spelen met grenzen', waarin bijdragen van (aankomende) remonstrantse predikanten zijn gebundeld.
Contrastervaringen zijn ontregelende ervaringen die de mens kwetsbaar maken, maar ze kunnen ook wat positiefs opleveren. Coenradie geeft voorbeelden van contrastervaringen, vertelt wat ze met je doen en legt een verbinding met religie.

Sigrid Coenradi is predikante van Geloofsgemeenschap ‘Het Penninckshuis’ te Deventer (doopsgezind/remonstrant)

Datum: zaterdag 29 september 2018
Tijd: 10.30 – 12.00 uur
Plaats: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11, Hengelo
Entree: €5,- voor leden, €10,- voor niet-leden
------
Cursus Het sacrale in filosofie, videokunst en muziek

Drie bijeenkomsten op donderdagmiddag.

Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Plaats: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11, Hengelo
Toegang: vrij, behalve kosten koffie/thee en een vrijwillige bijdrage1.

18 oktober 2018: Bärbel Dorbeck-Jung
'Perspectief op het sacrale'

Over de herontdekking van het heilige bij een aantal hedendaagse filosofen zoals Roger Scruton. De herontdekking houdt verband met de confrontatie tussen christendom en wetenschap. Scruton zet zich af tegen benaderingen van bijvoorbeeld Dick Swaab, bekend van ‘Wij zijn ons brein’. De denkbeelden van Scruton worden toegelicht. Er is ruimte voor discussie.

Bärbel Dorbeck-Jung, lid van de Remonstrante Gemeente Twente, is emeritus hoogleraar Regulering en Technologie aan de Universiteit Twente.

1 november 2018: Arent Weevers 'Het sacrale in de videokunst'
Het heilige is het kloppend hart van de spirituele ervaring en moderne kunst. Het presenteert zich via vele gedaantes. De vraag is: hoe verhoud je je tot het kunstwerk. Hoe kijk je? Hoe kijkt het kunstwerk naar jou, als mens, verbonden in tijd en ruimte. Uiteindelijk is kunst wat de waarnemer waarneemt en dat is niet vrijblijvend.

Arent Weevers, theoloog en mediakunstenaar, is als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente Hengelo

15 november 2018: Cor Langen 'Het sacrale in de muziek'
De centrale vraag is hoe en in hoeverre het heilige kan worden uitgedrukt in de muziek. We gaan te rade bij Robert Scruton en een aantal andere filosofen aan de hand van teksten, afbeeldingen en muzikale voorbeelden.

Cor Langen, socioloog, is lid van de Remonstrantse Gemeente Twente
14:20 02-06-2018
Remonstranten Twente
Zomerontmoetingen

In de zomer ontvangt de Remonstrantse Gemeente Twente u eens in de twee weken graag op een woensdagochtend met een kop koffie en een gevarieerd luister- en praatprogramma.
Toegang vrij en opgave van tevoren niet noodzakelijk (behalve 5 augustus)
Tijd: 10.30 – 12.00 uur
Plaats Remonstrantse Kerk, Woltersweg 11, Hengelo
Woensdag 4 juli: Jan van Gijssel ‘Hoe duurzaam zijn wij?’
Tegenstrijdigheden in ons denken en doen. Er gaat geen dag voorbij of je hoort, ziet en leest over duurzaamheid, biologisch en ecologisch. Maar handelen wij hierna? Of kiezen wij wat ons past en of uitkomt! Geven wij met vooroordelen en onze eigen interpretatie een oordeel hieraan. Vele voorbeelden uit ons dagelijks leven en handelen geven mogelijkheden om over na te denken.

Woensdag 18 juli: Willemina Bakkenes over kleur
Het gaat over verschillende aspecten van kleur, bijvoorbeeld het gebruik ervan, de werking van kleur op kleur, de natuurwetten die in kleuren zitten en kleur hun eigen talent en kenmerk geven. Verschillende grote kunstenaars hebben het over het begrip kleur gehad zoals Steiner en Goethe. Wij nemen kleur in ons leven waar, maar nemen het als gewoon en wij leven ermee. Toch is het een heel belangrijk fenomeen. Als Noach die enorme regenboog ziet, komt het in het menselijk brein terug als een belangrijk gegeven, een groot archetype waar we van alles aan verbinden, positieve gedachten zoals vrolijkheid en vredelievend. De kleuren van de regenboog zijn teruggevonden diep in de aarde. Dat is een wonder. Zo horen hemel en aarde bijeen.

Woensdag 1 augustus: Sholem Aleichem in Lviv
Een reisimpressie uit de Oekraïne. Wie kent niet de humoristische schrijver Aleichem (1859 – 1916) van de musical Fiddler on the Roof en de Nederlandse versie Anatevka? Cor Langen ging in Lviv op zoek naar de sporen van de Jiddische schrijver. Hij vertelt ook iets over zijn belevenissen in Slowakije. Er zijn foto’s, video’s en muziek.

Woensdag 15 augustus: Rondleiding synagoge Enschede

We gaan naar de mooiste synagoge van Nederland. Er is een groepsrondleiding geboekt op 15 augustus, 10.30 uur. Een enthousiaste gids vertelt over de geschiedenis en de wetenswaardigheden van het karakteristieke gebouw.
Let op: het gaat om een groep van maximaal 10 personen. De kosten zijn €5,- per persoon. U kunt alleen deelnemen na opgave - vóór 12 augustus – bij info@iriskraak.nl.
15:26 14-05-2018
Remonstranten Twente
Ons lichaam woont in onze ziel

Het Keltisch christendom en de wijze waarop deze spiritualiteit vorm krijgt in de Iona Community op het Schotse eiland Iona en in daaraan verbonden gemeenschappen overal op aarde vormt het onderwerp van een lezing op zaterdagmorgen 26 mei a.s. in de Remonstrantse Kerk in Hengelo.
In mei 2017 is inleider Johan Meijer, predikant in de Protestantse gemeente Borne, een week op Iona geweest. Hij maakte daar kennis met deze spiritualiteit, die hem zeer aanspreekt en een nieuwe bron van inspiratie aanboorde.
Keltisch Christendom staat sterk in verbinding met de Schepping en eert die als een 'wonderwereld vol geheimen'. Dat is geen mysterieuze of magische wereld, maar wel de plaats waar hemel en aarde elkaar haast tastbaar raken.
Een niet-dogmatisch denken, gecombineerd met mooie rituelen en prachtige, inclusieve liedteksten bieden goede kansen om op een laagdrempelige manier geloof te communiceren. Hierbij speelt voor Meijer het denken over de ziel, zoals verwoord door de Ierse priester, filosoof en dichter John O'Donohue (ons lichaam woont in onze ziel – en niet andersom!) een belangrijke rol.
Persoonlijke ervaringen, theoretische achtergrond van Keltisch christendom, typerende Iona-liederen en teksten van O' Donohue vormen ingrediënten voor de lezing.
Bijeenkomst: zaterdag 26 mei 2018, 10.30 – 12.00 uur
Plaats: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11, Hengelo. Tel. 074-2918249
Entree: € 5 voor leden en vrienden van de Remonstrantse Gemeente Twente en voor studenten; € 10 voor anderen
Berichten: 1 t/m 15 van de 103.
Aantal pagina's: 7
[1] 2 3 4 5 6 7Ouder