Bericht:

15:51 21-11-2018
Remonstranten Twente
Zingen op kerstavond en daarvoor

Vorig jaar 24 december zong in de Remonstrantse Kerk in Hengelo in de kerstavonddienst met veel enthousiasme en plezier een voor die gelegenheid samengesteld koor. De kerstliederen waren vooral andere dan de geijkte (ouderwetse) liederen - zeer geschikt voor een dienst met een open sfeer en een ruimzinnige boodschap.
De goede ervaringen van vorig jaar smaken naar meer. Vandaar dat we ook dit jaar graag weer zo'n koor willen vormen, waaraan iedereen buiten en binnen de gemeente mee kan doen.
Er is geen leeftijdsgrens, integendeel. Het feit dat vorig jaar bij de sopranen een 9-jarige jongen naast een 80+-dame stond te zingen, was één van de hoogtepunten van het project.
Er is ook geen andere ingangseis: iedereen die het leuk vindt om een keer op projectbasis kerstliederen te zingen, is welkom - ook mensen van buiten Hengelo. De Remonstrantse Gemeente is er voor heel Twente.
Zangervaring is prettig maar beslist niet noodzakelijk.
Onze dominee met dirigentenervaring, Kirsten Slettenaar, dirigeert net als vorig jaar zelf het koor.
Op 7 december, 14 december en 23 december is er een repetitieavond in de kerk. Elke keer van 19.00 – 20.30 uur. Op kerstavond 24 december is er nog een doorzing-moment om 18.30 uur, voorafgaand aan de kerkdienst die om 19.30 uur begint.
Plaats: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11, Hengelo
Heb je zin om mee te zingen, geef je dan op bij Emmelou Douwes Dekker: emmeloudd@hotmail.com
Bij vragen kun je contact opnemen met Kirsten Slettenaar via xbirds@wxs.nl
15:13 17-09-2018
Remonstranten Twente
Contrastervaringen en kwetsbaarheid

N.B. Deze bijeenkomst is een week verschoven. Oorspronkelijk zou ze 29 september plaatsvinden.


Contrastervaringen zijn ontregelende ervaringen die de mens kwetsbaar maken, maar ze kunnen ook wat positiefs opleveren. Sigrid Coenradi, bespreekt deze ervaringen aan de hand van het nieuwe boek van Christa Anbeek 'Joseph en zijn broer' en het 25 september te verschijnen boek 'Spelen met grenzen'. Dit boek bevat bijdragen van (aankomende) remonstrantse predikanten. Coenradi, een van de redacteuren, geeft voorbeelden van contrastervaringen, vertelt wat ze met je doen en legt een verbinding met religie. Zij is predikante van Geloofsgemeenschap ‘Het Penninckshuis’ te Deventer (doopsgezind/remonstrant)

Datum: zaterdag 6 oktober 2018
Tijd: 10.30 – 12.00 uur
Plaats: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11, Hengelo
Entree: €5,- voor leden, €10,- voor niet-leden
15:00 21-08-2018
Remonstranten Twente
Lezingen en cursussen

Dit najaar bieden de remonstranten in Twente u in lezingen en cursussen de mogelijkheid te reflecteren op twee aspecten van het godsgeloof: het 'heilige' en de beleving.

--------
Annette van Dijk geeft een vervolg op haar in het voorjaar gegeven succesvolle cursus over Westerse Mystiek.
Per cursusmiddag wordt één begrip besproken en, aan de hand van teksten, bezien hoe dat een eigen betekenis krijgt in de verschillende periodes van mystiek. Zo kan de functie van mystieke teksten opnieuw worden ervaren en wordt duidelijk hoe mystiek ook in onze tijd zinvol en inspirerend kan zijn.
Er wordt gewerkt met een reader met alle teksten. Uitleg en theorie, teksten lezen en bespreken, worden afgewisseld met passende fragmenten muziek en gesprekken naar aanleiding van de teksten. Vier onderwerpen komen aan de orde: de opbouw van een visioen, liefde, fierheid en afgrond.

Annette van Dijk is neerlandica en theologe. Zij was tot 2014 docente aan het MBO en HBO, o.m. in Hengelo en omgeving.
Meer informatie over haar is hierte vinden.

Data: 13, 20 en 27 september en 11 oktober 2018
Tijd: 13.30 – 16.00 uur
Plaats: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11, Hengelo
Entree: eenmalig €5,- voor leden en €10,- voor niet-leden en de kosten van de reader (€5,-) en koffie/thee (€1,)
Vanwege de reader is vooraf opgave verplicht: iriskraak@gmail.com

-------------
Voorafgaand op de cursus over Perspectieven op het sacrale bespreekt Sigrid Coenradie Contrastervaringen en kwetsbaarheid. Zij doet dit aan de hand van de in september te verschijnen boeken 'Joseph en zijn broer' van Christa Anbeek en 'Spelen met grenzen', waarin bijdragen van (aankomende) remonstrantse predikanten zijn gebundeld.
Contrastervaringen zijn ontregelende ervaringen die de mens kwetsbaar maken, maar ze kunnen ook wat positiefs opleveren. Coenradie geeft voorbeelden van contrastervaringen, vertelt wat ze met je doen en legt een verbinding met religie.

Sigrid Coenradi is predikante van Geloofsgemeenschap ‘Het Penninckshuis’ te Deventer (doopsgezind/remonstrant)

Datum: zaterdag 29 september 2018
Tijd: 10.30 – 12.00 uur
Plaats: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11, Hengelo
Entree: €5,- voor leden, €10,- voor niet-leden
------
Cursus Het sacrale in filosofie, videokunst en muziek

Drie bijeenkomsten op donderdagmiddag.

Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Plaats: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11, Hengelo
Toegang: vrij, behalve kosten koffie/thee en een vrijwillige bijdrage1.

18 oktober 2018: Bärbel Dorbeck-Jung
'Perspectief op het sacrale'

Over de herontdekking van het heilige bij een aantal hedendaagse filosofen zoals Roger Scruton. De herontdekking houdt verband met de confrontatie tussen christendom en wetenschap. Scruton zet zich af tegen benaderingen van bijvoorbeeld Dick Swaab, bekend van ‘Wij zijn ons brein’. De denkbeelden van Scruton worden toegelicht. Er is ruimte voor discussie.

Bärbel Dorbeck-Jung, lid van de Remonstrante Gemeente Twente, is emeritus hoogleraar Regulering en Technologie aan de Universiteit Twente.

1 november 2018: Arent Weevers 'Het sacrale in de videokunst'
Het heilige is het kloppend hart van de spirituele ervaring en moderne kunst. Het presenteert zich via vele gedaantes. De vraag is: hoe verhoud je je tot het kunstwerk. Hoe kijk je? Hoe kijkt het kunstwerk naar jou, als mens, verbonden in tijd en ruimte. Uiteindelijk is kunst wat de waarnemer waarneemt en dat is niet vrijblijvend.

Arent Weevers, theoloog en mediakunstenaar, is als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente Hengelo

15 november 2018: Cor Langen 'Het sacrale in de muziek'
De centrale vraag is hoe en in hoeverre het heilige kan worden uitgedrukt in de muziek. We gaan te rade bij Robert Scruton en een aantal andere filosofen aan de hand van teksten, afbeeldingen en muzikale voorbeelden.

Cor Langen, socioloog, is lid van de Remonstrantse Gemeente Twente
14:20 02-06-2018
Remonstranten Twente
Zomerontmoetingen

In de zomer ontvangt de Remonstrantse Gemeente Twente u eens in de twee weken graag op een woensdagochtend met een kop koffie en een gevarieerd luister- en praatprogramma.
Toegang vrij en opgave van tevoren niet noodzakelijk (behalve 5 augustus)
Tijd: 10.30 – 12.00 uur
Plaats Remonstrantse Kerk, Woltersweg 11, Hengelo
Woensdag 4 juli: Jan van Gijssel ‘Hoe duurzaam zijn wij?’
Tegenstrijdigheden in ons denken en doen. Er gaat geen dag voorbij of je hoort, ziet en leest over duurzaamheid, biologisch en ecologisch. Maar handelen wij hierna? Of kiezen wij wat ons past en of uitkomt! Geven wij met vooroordelen en onze eigen interpretatie een oordeel hieraan. Vele voorbeelden uit ons dagelijks leven en handelen geven mogelijkheden om over na te denken.

Woensdag 18 juli: Willemina Bakkenes over kleur
Het gaat over verschillende aspecten van kleur, bijvoorbeeld het gebruik ervan, de werking van kleur op kleur, de natuurwetten die in kleuren zitten en kleur hun eigen talent en kenmerk geven. Verschillende grote kunstenaars hebben het over het begrip kleur gehad zoals Steiner en Goethe. Wij nemen kleur in ons leven waar, maar nemen het als gewoon en wij leven ermee. Toch is het een heel belangrijk fenomeen. Als Noach die enorme regenboog ziet, komt het in het menselijk brein terug als een belangrijk gegeven, een groot archetype waar we van alles aan verbinden, positieve gedachten zoals vrolijkheid en vredelievend. De kleuren van de regenboog zijn teruggevonden diep in de aarde. Dat is een wonder. Zo horen hemel en aarde bijeen.

Woensdag 1 augustus: Sholem Aleichem in Lviv
Een reisimpressie uit de Oekraïne. Wie kent niet de humoristische schrijver Aleichem (1859 – 1916) van de musical Fiddler on the Roof en de Nederlandse versie Anatevka? Cor Langen ging in Lviv op zoek naar de sporen van de Jiddische schrijver. Hij vertelt ook iets over zijn belevenissen in Slowakije. Er zijn foto’s, video’s en muziek.

Woensdag 15 augustus: Rondleiding synagoge Enschede

We gaan naar de mooiste synagoge van Nederland. Er is een groepsrondleiding geboekt op 15 augustus, 10.30 uur. Een enthousiaste gids vertelt over de geschiedenis en de wetenswaardigheden van het karakteristieke gebouw.
Let op: het gaat om een groep van maximaal 10 personen. De kosten zijn €5,- per persoon. U kunt alleen deelnemen na opgave - vóór 12 augustus – bij info@iriskraak.nl.
 
Ad
15:26 14-05-2018
Remonstranten Twente
Ons lichaam woont in onze ziel

Het Keltisch christendom en de wijze waarop deze spiritualiteit vorm krijgt in de Iona Community op het Schotse eiland Iona en in daaraan verbonden gemeenschappen overal op aarde vormt het onderwerp van een lezing op zaterdagmorgen 26 mei a.s. in de Remonstrantse Kerk in Hengelo.
In mei 2017 is inleider Johan Meijer, predikant in de Protestantse gemeente Borne, een week op Iona geweest. Hij maakte daar kennis met deze spiritualiteit, die hem zeer aanspreekt en een nieuwe bron van inspiratie aanboorde.
Keltisch Christendom staat sterk in verbinding met de Schepping en eert die als een 'wonderwereld vol geheimen'. Dat is geen mysterieuze of magische wereld, maar wel de plaats waar hemel en aarde elkaar haast tastbaar raken.
Een niet-dogmatisch denken, gecombineerd met mooie rituelen en prachtige, inclusieve liedteksten bieden goede kansen om op een laagdrempelige manier geloof te communiceren. Hierbij speelt voor Meijer het denken over de ziel, zoals verwoord door de Ierse priester, filosoof en dichter John O'Donohue (ons lichaam woont in onze ziel – en niet andersom!) een belangrijke rol.
Persoonlijke ervaringen, theoretische achtergrond van Keltisch christendom, typerende Iona-liederen en teksten van O' Donohue vormen ingrediënten voor de lezing.
Bijeenkomst: zaterdag 26 mei 2018, 10.30 – 12.00 uur
Plaats: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11, Hengelo. Tel. 074-2918249
Entree: € 5 voor leden en vrienden van de Remonstrantse Gemeente Twente en voor studenten; € 10 voor anderen
12:13 02-04-2018
Remonstranten Twente
Van Hadewijch tot Hillesum - een kennismaking met de mystiek

Aan de hand van muziek, teksten en verhalen van belangrijke personen uit de Westerse spiritualiteit, van de middeleeuwen t/m de 20ste eeuw, wordt getoond hoe de mystiek zich in, om en vechtend met de kerk ontwikkelde. Naast rede, zijn ervaring en gevoel daarbij heel belangrijk.
Hadewijch, de Moderne Devotie, mystiek aan het einde van de 19e eeuw en tenslotte Titus Brandsma en Etty Hillesum passeren de revue. Teksten van hen zullen we -zo nodig in vertaling - met elkaar op verschillende manieren lezen, we zullen luisteren naar muziek die daarbij hoorde en we laten alles resoneren tot in onze tijd.

De cursus wordt gegeven door Annette van Dijk, neerlandica en theologe. Zij was tot 2014 docente aan het MBO en HBO, o.m. in Hengelo en omgeving.
Meer informatie over haar is hier te vinden: https://keerlicht.wordpress.com/wie-zijn-wij

Alle te lezen teksten staan in een apart af te rekenen reader.

Plaats: Remonstrantse Kerk, Woltersweg 11, Hengelo. Tel. 074-2918249.
Entree: € 5 voor leden en vrienden van de Remonstrantse Gemeente Twente en voor studenten; € 10 voor anderen.
Opgave bij Iris Kraak: info@iriskraak.nl
17:58 22-03-2018
Remonstranten Twente
Met Prediker naar Pasen

'Levenslucht en leegte' vormt het thema dat de Remonstrantse gemeente Twente in de Stille Week naar Pasen voert.
In de kerkzaal van de kerk in Hengelo hangen dan drie werken geïnspireerd op Prediker van tekenaar, etser en kunstschilder Kees Stoop. In de avonddiensten van donderdag, vrijdag en zaterdag, waarin Kirsten Slettenaar voorgaat, wordt uit bijbelboek Prediker gelezen.
Op Witte Donderdag wordt avondmaal gevierd en verleent de cantorij o.l.v. Paul Kuiper haar medewerking .
Op Goede Vrijdag zingt mezzo-sopraan Rosanne Laut-van der Baan, met begeleiding van organist Dennis Vallenduuk ‘Miroir de peine’ van Herman Andriessen. Dit vijfdelige werk dat zo’n 20 minuten duurt, bezingt de gemoedstoestand van Maria die Jezus in Getsemane en aan het kruis ziet: “Het verdriet van een moeder tot op het bot”. Om dat muziekwerk heen wordt een deel van het lijdensverhaal gelezen. De dienst eindigt met eindigt met het doven van de paaskaars en het stil verlaten van de kerk.
In de dienst van Stille Zaterdag verleent de cantorij weer haar medewerking.
Voor de feestelijke paasdienst is er een evenzo feestelijk paasontbijt.Tijdens de dienst zingt Rosanne Laut opnieuw, met begeleiding van Dennis Vallenduuk:
Händel – I know that my Redeemer liveth
Mozart – Exsultate Jubilate (1e aria)

Tijden:
De diensten op do 29, vr 30 en za 31 maart, 19.30 - 20.30 uur.
De dienst op Paaszondag 1 april, 10.30 – 11.30 uur. Het paasontbijt begint om 9.00 uur
Plaats: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo Ov
17:31 15-02-2018
Remonstranten Twente
Stilteavond in de remonstrantse kerk

Passend bij de sfeer van de veertigdagentijd zal er op 21 maart in de remonstrantse kerk in Hengelo een stilteavond plaatsvinden, om acht uur in de kerkzaal.
Afgewisseld met een tekst, muziek of een lied staan we stil, worden we stil, zijn we stil. Zomaar plompverloren een tijd lang stil zijn kan onwennig en ook onprettig zijn. Daarom is er gedurende de avond een opbouw in de manier waarop we stil zijn. Er is geen specifiek doel; het kan prettig zijn om stil te staan bij wat er in jezelf naar boven komt, anderen genieten van de stilte zelf, of vinden het fijn om zich op een bepaalde gedachte te concentreren. Niets moet, voor iedereen en op elk moment kan stilte een andere ervaring opleveren.
Iedereen is van harte welkom, opgeven is niet nodig.

Adres: Remonstrantse kerk. Woltersweg 11, Hengelo. Tel. 074-2918249.
21:59 18-01-2018
Remonstranten Twente
Zinvast in de ouderdom

Na je pensioen, in je derde levensfase die tegenwoordig langer is dan ooit, kun je het gevoel krijgen dat je leven steeds minder maakbaar en je toekomst steeds kleiner wordt. O.l.v. de remonstrantse predikante, ds. Kirsten Slettenaar, bespreek je in vier bijeenkomsten wat dat doet met je houvast of je zoektocht in het leven, kortom met je zingeving.
Naast theologische inzichten, gegroepeerd rond de kernwoorden God, Jezus, Geest en de laatste dingen, zullen poëzie, kunstgeschiedenis en verworven levenservaring helpen je inzicht te verhelderen en te verrijken.
Plaats: Remonstrantse Kerk, Woltersweg 11, Hengelo.
Graag opgeven bij Iris Kraak, info@iriskraak.nl
21:57 18-01-2018
Remonstranten Twente
Door de ogen van een vluchteling

Maak kennis met Samir en Nevzeta Maglajlic. Zij vluchtten twintig jaar geleden van Bosnië naar Nederland.
Samir schreef het boek ‘Nederland door de ogen van een vluchteling’ (2016), een verslag van zijn zoektocht naar houvast, vrede en veiligheid.
Gedreven door de wens om mensen met elkaar te verbinden, deelt hij zijn droom en zijn visie.
Zijn verhaal is een hartstochtelijk pleidooi om ongeacht afkomst, religie, status en huidskleur, respectvol met elkaar om te gaan.
Samir en Nevzeta maken muziek uit Bosnië, onder meer van de Roma’s.
De Remonstrantse Gemeente Twente biedt hun - in het kader van het winterthema 'Houvast' - een platform om hun verhaal te delen en met een ieder in gesprek te gaan. U bent van harte uitgenodigd aan dit gesprek deel te nemen.

Plaats: Remonstrantse Kerk, Woltersweg 11, Hengelo. Tel. 074-3490426
Gespreksleiding: Iris Kraak en Cor Langen
Entree: €5
15:04 08-01-2018
Remonstranten Twente
Remonstrantse Beraadsdag 2018
Eens per jaar komen remonstranten van heinde en ver bijeen om zich op allerlei wijze bezig te houden met een speciaal thema.
Deze zgn. Beraadsdag wordt dit jaar in Hengelo gehouden, en wel op zaterdag 10 maart a.s. van 10.30 – 16.30 uur in de Waterstaatskerk in Hengelo. Thema is ‘Houvast’.
De grondslag voor het denken over dit thema is gelegd door predikant Koen Holtzapffel, die een boek schreef dat ook ‘Houvast’ als titel heeft. Het programma ligt nog niet helemaal vast maar in elk geval is André Droogers, emeritus hoogleraar culturele antropologie aan de VU, hoofdspreker. Verder is al duidelijk dat ‘liefdesfilosoof’ Jan Drost een workshop gaat houden, dat er workshops komen over houvast in de mystiek en in de bijbel en dat we houvast gaan zoeken in creatieve vormen als zang, de tekenkunst en de poëzie. Voor elk wat naar zijn of haar gading dus.
Inschrijven kan nu al. De kosten bedragen € 20. Zie verder https://www.remonstranten.nl/beraadsdag-2018-geeft-jou-houvast/
17:08 11-12-2017
G. Smienk
De oudste echte Twentse Nachtmis in de St. Pancratius Basiliek te Tubbergen.
Zoals al gedurende een reeks van jaren een uitstekend gebruik is gebleken, gezien de grote publieke belangstelling, zal ook dit jaar weer in de vroege ochtend van 25 december om 05.00 uur in de St. Pancratius Basiliek te Tubbergen de langst bestaande nachtmis van Twente worden uitgevoerd. Er wordt dan een plechtige hoogmis opgedragen ter ere van de geboorte van Jezus. Hoofdcelebrant tijdens deze viering zal pastoor Casper Pikkemaat zijn met het pastorale team als concelebrant.
Het St. Pancratius Basiliekkoor onder leiding van Jeroen Hulshof wordt op orgel begeleid door Henk Linker. Het meerstemmige koor zal de 4-stemmige Missa Brevis in G, van W.A. Mozart ten gehore brengen met eigen solisten.
Voorafgaand aan de nachtmis, vanaf 04. 30 uur, zal het koor diverse bekende kerstliederen zingen. Tevens zal middels een midwinterhoorn de geboorte van Jezus worden aangekondigd. Voor het begin van de dienst klinkt het befaamde “Stille Nacht, Heilige Nacht “ van Gruber. De schola van het St. Pancratius Basiliekkoor verzorgt de gregoriaanse wisselende gezangen van de ochtend van Kerstmis. Tijdens de plechtige mis worden onder meer vertolkt: Tollite Hostias, Transeamus en enkele delen uit het beroemde Weihnachtsoratorium van Muller.
Op deze manier wordt een prachtig kerkelijk gebruik in ere gehouden, hetgeen voor veel kerkgangers uit heel Twente een reden is om de St. Pancratius Basiliek in de vroege kerstochtend met een bezoek te vereren. Er is ruime parkeermogelijkheid bij en rond de basiliek.
Ook dit jaar zal restaurant “het Oale Roadhoes” na afloop van de viering haar deuren openen om kerkgangers in de gelegenheid te stellen koffie te drinken met echte Weihnachtsstol en elkaar een gezegend kersfeest te wensen.
14:34 09-08-2016
G. Smienk
Op zondag 11 september, de zondag van het grootste bloemencorso ter wereld in Lichtenvoorde, zal in de H. Bonifatiuskerk te Lichtenvoorde, om 09.30 uur een prachtige hoogmis worden opgedragen, welke muzikaal wordt ondersteund door het St. Pancratius Basiliekkoor uit Tubbergen. Dit 100-jarige gemengde koor staat onder de bezielende leiding van Jeroen Hulshof, ook afkomstig uit Lichtenvoorde, zoon van slager Anton Hulshof.
Tijdens deze feestelijk eucharistieviering, welke wordt voorgegaan door pastoor C. Pikkemaat, zal het koor de beroemde Messa Brevis in C van Wolfgang Amadeus Mozart ten gehore brengen. De soli van deze vierstemmige mis worden uitgevoerd door de eigen solisten van het koor. Het geheel wordt op orgel begeleid door Henk Linker, vaste organist van de St. Georgius Basiliek te Almelo en bekend van vele orgelconcerten in de regio. Tevens worden tijdens de dienst de wisselende gregoriaanse gezangen uitgevoerd door de schola van het koor. De feestelijke mis wordt afgesloten met het Halleluja van Handel.
14:36 22-12-2014
G. Smienk
De oudste echte Twentse Nachtmis in de St. Pancratius Basiliek te Tubbergen.
Zoals al gedurende een reeks van jaren een uitstekend gebruik is gebleken, gezien de grote publieke belangstelling, zal ook dit jaar weer in de vroege ochtend van 25 december om 05.00 uur in de St. Pancratius Basiliek te Tubbergen de langst bestaande nachtmis van Twente worden uitgevoerd. Er wordt dan een plechtige hoogmis opgedragen ter ere van de geboorte van Jezus. Hoofdcelebrant tijdens deze viering zal pastoor Nijland zijn, die ook een korte verkondiging zal verzorgen.
Het St. Pancratius Basiliekkoor onder leiding van Jeroen Hulshof wordt op orgel begeleid door Henk Linker. Het meerstemmige koor zal de 4-stemmige Missa Brevis in C, de Solo-Orgelmesse, van W.A. Mozart ten gehore brengen met eigen solisten.
Voorafgaand aan de nachtmis, vanaf 04. 30 uur, zal het koor diverse bekende kerstliederen zingen. Tevens zal middels een midwinterhoorn de geboorte van Jezus worden aangekondigd. Voor het begin van de dienst klinkt het befaamde “Stille Nacht, Heilige Nacht “ van Gruber. De schola van het St. Pancratius basiliekkoor verzorgt de gregoriaanse wisselende gezangen van de ochtend van Kerstmis. Tijdens de plechtige mis worden onder meer vertolkt: Tollite Hostias, Transeamus en enkele delen uit het beroemde Weihnachtsoratorium van Muller.
Op deze manier wordt een prachtig kerkelijk gebruik in ere gehouden, hetgeen voor veel kerkgangers uit heel Twente een reden is om de St. Pancratius basiliek in de vroege kerstochtend met een bezoek te vereren. Er is ruime parkeermogelijkheid bij en rond de basiliek.
Ook dit jaar zal restaurant “het Aole Roadhoes” na afloop van de viering haar deuren openen om kerkgangers in de gelegenheid te stellen koffie te drinken met echte Weihnachtsstol en elkaar een gezegend kersfeest te wensen.
16:09 08-12-2014
G. Smienk
Laat u op vrijdagavond 21 december in de echte kerststemming brengen met het prachtige Weihnachtsoratorium van Muller door het St. Pancratius Basiliekkoor Tubbergen.

Vrijdagavond 21 december om 19.30 uur zal het gemengde koor van de St. Pancratius Basiliek te Tubbergen in de Basiliek van Tubbergen het beroemde Weihnachtsoratorium van Muller ten gehore brengen. Het koor staat hierbij onder leiding van haar vaste dirigent Jeroen Hulshof. Het orgel tijdens de uitvoering zal worden bespeeld door de organist van de Georgius Basiliek , de heer Linke. De soli van het Weihnachtsoratorium zullen door de vaste solisten van het koor worden uitgevoerd.
Het Weihnachts-Oratorium van Heindrich Fidelis Muller werd in 1875 gecomponeerd. Als pastoor van Kassel wilde Heinrich Muller met het kerstverhaal zijn parochianen tot innerlijke verdieping en meditatie brengen. Om het verhaal compact te houden koos hij voor korte soli en koorbewerkingen van oude bekende en krachtige liederen. De muziek is met opzet goed in het gehoor liggend om een breed publiek aan te spreken, zonder te vervallen in overdreven sentimentaliteit. Het werk werd aanvankelijk gecomponeerd voor koor, soli en orgel. Het werk bestaat uit zes delen: vanaf het wachten op de Messias (advent), de Annunciatie, de geboorte, aanbidding door de herders, Drie Koningen en de dankzegging. Elke scene is een afgerond geheel.
Het “oratorium” is dus niet zozeer een concertstuk waarbij hoogstaande artistieke ambities worden gekoesterd maar veel meer een sfeerstuk, dat er geheel op gericht is om mensen in de kerststemming te brengen. Reden te over om op vrijdagavond 21 december om 19.30 uur alvast een stukje kerstsfeer op te doen. De toegang is gratis. Na de uitvoering zal bij de uitgang van de basiliek uw vrijwillige bijdrage worden gevraagd ter dekking van de onkosten.
Berichten: 16 t/m 30 van de 108.
Aantal pagina's: 8
Nieuwer1 [2] 3 4 5 6 7Ouder