Bericht:

15:09 09-04-2012
Herman Broeze
Zondag 22 april om 15.30 uur wordt er een oecumenische dialectdienst gehouden in de N. H. kerk aan de Ganzenmarkt in Ootmarsum.
De voorgangers zijn: Pastoor T. Munsterhuis uit Overdinkel en Öp. G. Berens uit Nordhorn. Het thema is: Zeende bleend!
Medewerking van het koor 'Ootmusica' uit Ootmarsum o.l.v. F. Heijdeman
Deze dienst is voorbereid door de Kearkdeenstkemissie van ’n Kreenk vuur de Twentse Sproak en de Groafschöpper Platproaters uit Nordhorn.
Iedereen is van harte welkom.
10:15 20-12-2011
G. Smienk
De enige echte Nachtmis in Twente in de St. Pancratius Basiliek te Tubbergen. In de nacht van 24/25 dec. wordt in de St. Pancratius basiliek te Tubbergen om 05.00 uur de plechtige hoogmis opgedragen. Het Pancratius Basiliekkoor olv. Hans Stege brengt de Orgelsolomesse van W.A. Mozart ten gehore met eigen solisten. De wisselende gregoriaanse gezangen worden verzorgd door de Schola Cantorum. Daarnaast worden vanaf 04.45 u diverse prachtige kerstliederen vertolkt o.a. uit het beroemde Weihnachtsoratorium van Muller. Ruime parkeermogelijkheid aanwezig.
14:48 07-12-2011
G. Smienk
Zondag 18 december om 14.30 uur zingt het St.Pancratius Basiliekkoor in de St. Pancratius Basiliek te Tubbergen o.l.v. Hans Stege het meerstemmige Weihnachtsoratorium van Muller. Het orgel wordt bespeeld door Louis te Vregelaar. Toegang gratis. Om de kosten de dekken wordt een deurcollecte gehouden. Dus zondag 18 december om 14.30 u van harte welkom!!!!!
20:47 25-11-2011
W.À.C. Haarhuis
Zondag 27 november zingt het Wladimir koor in de St. Stephanuskerk te Borne voor de laatste keer volgens de Slavisch Byzantijnse ritus. Aanvang 11.00uur.
De voortzetting van de Byzantijnse vieringen zullen in het nieuwe jaar plaatsvinden in de H.Marcellinus kerk in Boekelo.
Vr. Gr. Willem Haarhuis
 
Ad
22:23 24-11-2011
Herman Broeze
27 november om 15.30 uur Oecumenische dialectdienst van de Kreenk vuur de Twentse Sproak in de Parochiekerk van de H.H. Petrus en Paulus, Hengevelderstraat 24 te Goor. Voorgangers zijn: pastor J. Klaassen uit Groenlo en pastor mw. B. Beuving-Dannenberg uit Markelo.
Het thema is: ’t Duuster noar ‘t Lech. Medewerking van het gelegenheidskoor 'Lofleed' uit Rijssen o.l.v. Wout Ligterink
14:00 02-11-2011
Gerard Smienk
Persbericht St. Pancratius Basiliekkoor Tubbergen.
Zaterdag 12 november zal het St. Pancratius Basiliekkoor uit Tubbergen deelnemen aan een Basiliekkorenconcert in de St. Lambertus Basiliek te Hengelo. Aan dit concert nemen verder deel: Het Plechelmus-Antoniuskoor uit Oldenzaal en de Lambertuscantorij uit Hengelo, allen gemengde koren. Sedert een viertal jaren organiseren deze koren gezamenlijk een Basiliekkorenconcert, het ene jaar uitsluitend met Gregoriaanse gezangen, het andere jaar met meerstemmige Latijnse kerkmuziek. De locatie voor deze concerten wordt telkens verdeeld per basiliek. Dit jaar dus in de St. Lambertus Basiliek te Hengelo.
Het programma omvat meerstemmige Latijnse kerkmuziek over een periode van 400 jaar. De werken die worden gezongen zijn alle gecomponeerd voor de eredienst van de katholieke kerk,in het bijzonder voor de liturgie van de mis en van de kerkelijke getijden (het officie) en ook wel het lof. Anno 2011 worden deze composities door de drie koren uit Hengelo, Oldenzaal en Tubbergen nog steeds gezongen in de liturgie. Deels komen de gezangen voort uit verschillende missen, gecomponeerd door verschillende beroemde componisten, zoals o.a. het Kyrie en het Gloria in Excelsis Deo van ondermeer Casali, Vivaldi, Haydn en de Palestrina. Daarnaast bevatten de gezangen van het overige deel van het programma teksten die vooral bedoeld zijn voor het gezongen getijdengebed van de verspers en ook voor het lof. Hiertoe behoren ondermeer: Magnificat, Ave Maria, Cantate Domino, Locus Iste. Uit de late middeleeuwen stammen beroemde gezangen zoals: Ave Verum Corpus, Salve regina, Tantum Ergo en Ecce Quomodo.
De drie Twentse Basiliekkoren spannen zich in om in de zondagse liturgie van hun parochiekerken de Latijnse zang op een zo hoog mogelijk niveau te verzorgen. Dit indachtig hun eigen jarenlange en ononderbroken liturgische koor- en parochietraditie. Het St. Pancratius Basiliekkoor onder leiding van dirigent Hans Stege zingt al haar nummers a capella (zonder begeleiding), Het Plechelmus-Antoniuskoor uit Oldenzaal staat onder leiding van Nardy Goorhuis-ter Elst en wordt op orgel begeleid door Guus Goorhuis. De Lambertuscantorij staat onder leiding van Louis ten Vregelaar.
Dit bijzondere concert is voor iedereen gratis te bezoeken en begint zaterdagmiddag 12 november om 15.00 uur in de St. Lambertus Basiliek te Hengelo.
21:37 23-03-2011
K.Prins
Grote korenmiddag ter gelegenheid van het 200 jarig jubileum van het protestantse kerkgebouw in Tubbergen.
Op zondag 3 april is er in het kader van de festiviteiten rondom het 200-jarig jubileum van het protestantse kerkgebouw een korenmiddag georganiseerd.
7 koren, met in totaal ongeveer 250 leden, uit de gemeente Tubbergen zullen die middag enkele ingestudeerde liederen laten horen. Als afsluiting zingen alle koren samen een lied.
Inmiddels zijn de nummers die de koren gaan zingen bekend, en dit varieert van het Twents volkslied tot een Negro Spiritual en van ”mijn Gebed” tot ”Jubilate Deo”.
Kortom, het belooft een heel mooie zang-en muziekmiddag te worden.
Het grote aantal koorleden leverde echter wel een probleem op. Het protestantse kerkgebouw zou alleen al met zangers gevuld zijn en er zou geen plaats meer zijn voor publiek. Daarom moest een andere locatie worden gevonden.
Door de medewerking van het kerkbestuur van de RK Parochie mogen we gebruik maken van de Pancratius Basiliek in Tubbergen.
De koren die aan deze middag meewerken zijn: Gemengd koor Geesteren, Multiple Voices Tubbergen, Dames-en Herenkoor Mariaparochie, Pancratiuskoor Albergen, Liturgiekoor Langeveen, Pancratius Basiliekkoor Tubbergen en Zang en Vriendschap uit Tubbergen.
Na afloop is er voor alle koorleden en bezoekers koffie in de Delle en is er gelegenheid de onlangs prachtig gerestaureerde protestantse Kerk te bezichtigen.
Iedereen is van harte welkom op zondag 3 april in de Pancratius Basiliek
Uiteraard is de toegang vrij. Bij de uitgang is er wel een collecte die de commissie wil besteden aan het Hospice te Geesteren.
De aanvang van de korenmiddag is 15.00 uur
17:50 21-12-2010
G. Smienk
De enige echte Nachtmis in Twente!!!! In de nacht van vrijdag op zaterdag 24/25 dec.wordt om 05.00 uur de enige echte nachtmis in Twente gevierd. Het St. Pancratius Basiliekkoor onder leiding van Hans Stege zingt vanaf 04. 40 uur diverse kerstliederen. He koor zingt verder de Kleine Orgelmesse van Haydn en de wisselende gregoriaanse gezangen van de kerstnacht. Tevens worden enkele gezangen uit het Weihnachtsoratorium van Muller gezongen tijdens de viering, die wordt gecelebreerd door vicaris P. Kuipers met pastoor J. Janssen als concelebrant. Het is voor de twaalfde keer dat deze speciale nachtmis wordt gevierd. Voldoende parkeerplaats rond de basiliek te Tubbergen.
11:45 13-12-2010
G. Smienk
Zondag 19 december 14.30 uur Weihnachtsoratorium van Muller in de St. Pancratius Basiliek te Tubbergen.Uitgevoerd door St. Pancratius basiliekkoor met eigen solisten. Entree vrij, vrije gift bij uitgang.
16:47 22-11-2010
Marjolein
Kerstwandeling Zwolle vermeldenswaardig. Wat is Kerstwandeling Zwolle?
Herders met schapen, wijzen uit het Oosten, engelen en natuurlijk Jozef en Maria met het kindje Jezus in de stal met de os en de ezel. Het complete kerstverhaal uit de Bijbel komt op 26 december tot leven tijdens de Kerstwandeling door het bos bij de Kranenburg. De wandeling duurt ongeveer één uur en onderweg beleef je het hele kerstverhaal gespeeld door toneelspelers/figuranten. Het is een echte aanrader voor gezinnen met kinderen!

Vanaf 16.50 uur vertrekt er iedere 10 minuten een groep bezoekers (de laatste groep vertrekt om 21.00 uur) voor gegaan door een verteller. Startpunt is de parkeerplaats van de Kranenburg. Kaarten zijn te koop a € 5,00 pp voor volwassenen en € 3,00 pp voor kinderen tot 12 jaar via www.kerstwandelingzwolle.nl
De kaartverkoop is 15 november jl van start gegaan.
15:26 29-09-2010
Gerard Smienk
Zaterdag 9 oktober om 15.00 uur wordt er een Gregoriaans concert verzorgd door de drie basiliekkoren uit Twente, nl. de Schola van het St. Pancratiusbasiliekkoor uit Tubbergen, de Schola van de St. Lambertusbasiliek uit Hengelo en de mannen van de St. Plechelmusbasiliek uit Oldenzaal. Toegang gratis. Het concert vindt plaats in de St. Pancatius Basiliek te Tubbergen.
11:57 15-03-2010
Ludger Schüling
MEELEEFWEEK IN OECUMENISCHE WOONGEMEENSCHAP

Onder de naam ‘De Wonne’ zijn er in Twente in drie voormalige kloosters oecumenische woon- en leefgemeenschappen opgericht. Elke gemeenschap heeft een vaste kerngroep van in- en uitwonende leden. De Wonne biedt een tijdelijk thuis aan ca. 8 mensen die om welke reden dan ook een onderdak nodig hebben.
De Wonne in Almelo organiseert in de week van 3 t/m 7 mei een meeleefweek
Wij bieden in deze week aan:
 onze gastvrijheid: de kans om mee te leven met de kerngroep en de tijdelijke bewoners
 ruimte om op adem te komen, om vrij te zijn
 aandacht voor de spirituele bronnen die ons inspireren: Jezus van Nazaret, Franciscus en Clara van Asisi, Mahatma Ghandi en Martin Luther King.
Deelnemers aan de meeleefweek nemen deel aan de gemeenschappelijke maaltijden en aan de dagelijkse taken in huis. Elke dag is er een bijeenkomst waarin één van de mensen die ons inspireren centraal staat. Tevens is er dagelijks een ochtend- en een avondgebed. Ook is er tijd om gewoon vrij te zijn.
Kosten voor deelname: wie kan en wil, mag een gift geven.
Voor vragen om meer informatie en opgave: tel. 0546-456436
e-mail: dewonnealmelo@hotmail.com
Zie ook: http://dewonne.wordpress.com/de-wonne-in-almelo
15:11 16-02-2010
ina
Pater Wim Boksebeld.

Wim Boksebeld, Salesiaan van Don Bosco, werkt al meer dan 40 jaar in Haïti.
De Salesianen van Don Bosco in Soest deelden het volgende mee:
Alle gebouwen van de zes Instituten van de Salesianen en zusters van Don Bosco zijn verwoest of zwaar beschadigd.
Een drietal Salesianen en een groot aantal leerlingen is om het leven gekomen.
Met man en macht hebben de Salesianen getracht om de kinderen uit de puinhopen te bevrijden.
Onder de hulpverleners is ook de Salesiaanse missionaris Wim Boksebeld uit Raalte die de leiding heeft over het project “kleine schooltjes van pater Bohmen.
Wim Boksebeld is aan de dood ontsnapt, maar honderden van de leerlingen en een groot aantal straatkinderen van het Salesiaansproject in Lakay hebben de ramp niet overleefd.

Wij kunnen Wim Boksebeld steunen door de geldelijke bijdragen over te maken aan de Salesianen in Soest naar bankrekening I.N.G. 714005 t.n.v. Stichting Don Bosco te Soest, met vermelding van “Don Bosco Haitie “.
17:18 16-12-2009
G. Smienk
De enige Twentse Nachtmis in de St. Pancratiusbasiliek te Tubbergen.25-12-09. Vrijdagochtend om 05.00 uur plechtige hoogmis, Hoofdcelebrant: past. Th. v.d. Sman, concelebranten: vic. H. Pauw en past. J. Jansen. Het gemengde koor zingt de 4-stemmige mis van Mozart in C afgewisseld meteen breed scala aan kerstliederen o.a. uit het Weihnachtsoratorium van Muller.
15:21 10-12-2009
Oecumenisch platform
Berichten: 46 t/m 60 van de 108.
Aantal pagina's: 8
Nieuwer1 2 3 [4] 5 6 7Ouder